Володимир Дудченко – директор Інституту рису НААН, директор Інституту рису НААН, завідувач сектора маркетингових досліджень, інтелектуальної власності та економічного аналізу, доктор сільськогосподарських наук.

Володимир Вікторович є одним із основних розробників «Технології вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища в господарствах України», яка успішно впроваджується у виробництво та забезпечує отримання понад 70 ц/га високоякісного зерна рису.

Завдяки його особистої активної роботи, Інститут рису успішно співпрацює з багатьма вітчизняними та закордонними партнерами, у тому числі науковими установами Італії, Франції, Єгипту, Японії, Росії, Угорщини, Румунії, Казахстану, що дає можливість гідно представляти Україну на міжнародному науковому рівні.

Є автором понад 50 наукових праць, 8 методичних рекомендацій, Галузевої комплексної програми «Рис України – 2010-2015», Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року, має 2 авторських свідоцтва та 2 патенти. Він зробив значний внесок у розвиток основних галузей дослідного господарства, підпорядкованого Інституту рису НААН України, які покращують виробничі показники.

У рослинництві впроваджуються прогресивні технології, нові сорти рису, пшениці. Господарство є лідером по врожайності всіх сільськогосподарських культур в районі та області. За останні 3-4 роки урожай рису досяг 60-65 ц/га, озимої пшениці – 55-58 ц/га

Залиште коментар